Δωρέαν Αναγνωρίσεις Χαρισματικότητας στη Θεσσαλονίκη για ένα μήνα!!

Στη Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου στηρίζουμε την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Χαρισματικότητας του Center for the Advancement of Noesis στη Θεσσαλονίκη, και προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το Α’ μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης χαρισματικότητας για παιδιά 4 – 17 ετών, για όσα ραντεβού πραγματοποιηθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου!

Πληροφορίες & Ραντεβού:
Τηλ: 2310 357171 & 2310 357800 asvestohori@ymca.com

Το Α’ μέρος περιλαμβάνει τη διαδικασία των υποκειμενικών μετρήσεων μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που συμπληρώνεται από τους γονείς και αν χρειαστεί, συστατικές επιστολές από εκπαιδευτικούς.
Το Β’ μέρος της αξιολόγησης περιλαμβάνει αντικειμενική μέτρηση μέσω του World Game με το παιδί. Τα ραντεβού για το Β’ μέρος θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 17 – 20 Οκτωβρίου.