Η Κομοτηνή στηρίζει την Αναγνώριση Χαρισματικότητας!

Το Τμήμα ΑΧΕΠΑ HJ-20 «ΟΡΦΕΥΣ» Κομοτηνής στηρίζει την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Χαρισματικότητας του Κέντρου Ανάπτυξης Νόησης στην Κομοτηνή, και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ το Α’ μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης χαρισματικότητας για παιδιά 4 – 17 ετών, για όσα ραντεβού πραγματοποιηθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου!

Το Α’ μέρος περιλαμβάνει τη διαδικασία των υποκειμενικών μετρήσεων μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που συμπληρώνεται από τους γονείς και αν χρειαστεί συστατικές επιστολές από εκπαιδευτικούς. Το Β’ μέρος της αξιολόγησης περιλαμβάνει αντικειμενική μέτρηση μέσω του World Game με το παιδί. Τα ραντεβού για το Β’ μέρος θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 21 – 24 Οκτωβρίου.