Αναγνώριση

Recognition

Χρησιμοποιούμε μια σειρά πρακτικών διαδικασιών αναγνώρισης, με έμφαση σε εκείνες οι οποίες είναι αποτελεσματικές για όλους τους χαρισματικούς ανθρώπους ακόμα και αν αυτοί ανήκουν και σε άλλες μειονοτικές ομάδες. Στο Φ – Κέντρο Ανάπτυξης Νόησης, η αξιολόγηση γίνεται με ολιστική και συνδυαστική προσέγγιση του ανθρώπου και της χαρισματικότητάς του, αντί για ένα μόνο μέτρο, όπως ο έλεγχος IQ ή οι βαθμοί σε εκπαιδευτικές επιδόσεις.

Κλείνω ραντεβού