Ατομική και Ομαδική Καθοδήγηση Γονέων Χαρισματικών Παιδιών

guidance

Οι γονείς χαρισματικών παιδιών μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις όπου αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται οι ιδιαίτερες κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, καθώς επίσης και γονεϊκά ζητήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες αυτές. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται σε αυτές τις συναντήσεις είναι η Επικοινωνία, η Ένταση, η Τελειομανία, το Άγχος, η Πειθαρχία και η Αυτοπειθαρχία, οι Σχέσεις των μελών της οικογένειας, το Κίνητρο και η επαφή με το Σχολείο.

Συμμετέχω