Nutritional Coaching

Nutritional coaching

Η τροφή είναι πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου, απαραίτητη για τη ζωή, όσο ο ήλιος, ο αέρας και το νερό. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες της καλή υγείας, μαζί με τον ύπνο, τη φυσική δραστηριότητα και τη διαχείριση του στρες.

Η σημασία της διατροφής είναι πλέον αποδεδειγμένη ως παράγοντας για την ανάπτυξη του σώματος, την καλή λειτουργία του, τη διατήρηση της υγείας και την προστασία από διάφορες ασθένειες.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού: ανάπτυξη, αναπλήρωση φθορών, εξασφάλιση ζωτικών λειτουργιών, ενέργεια για κίνηση και εργασία, θα πρέπει η τροφή να περιέχει επαρκή θρεπτικά συστατικά.

Ο τρόπος που τρώμε και η επάρκεια των θρεπτικών συστατικών μπορεί να αξιολογηθεί αφού συνεκτιμηθεί από ειδικό, το ιστορικό, η συνήθης δίαιτα, η κλινική εικόνα και οι βιοχημικοί δείκτες. Κατόπιν, μπορούμε να επιλέξουμε δράσεις και αλλαγές, ώστε να το ρυθμίσουμε, με στόχο να αυξήσουμε τα επίπεδα ενέργειας, να βελτιώσουμε τον ύπνο, τη διάθεση, την απόδοση και γενικότερα την ανθεκτικότητά μας.

Μυρτώ-Μαρία Μυλωνά

Κλείνω ραντεβού