Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας

Gifted programs

Με τρεις λέξεις: Όλο – Το – Μυαλό. Παρέχοντας μια ευρεία ποικιλία διαφορετικών εμπειριών που χρειάζονται χρόνο για να κατακτηθούν, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας προκαλεί συνεχώς τους νευρώνες του μυαλού σε ανάπτυξη. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η Νοημοσύνη για να εστιάσει και να επεξεργαστεί τις καινούριες πληροφορίες, τόσο πιο έντονα πρέπει να δουλέψει η Νόηση για να συμβαδίσει. Όσο περισσότερη η ποικιλία πληροφοριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο πιο ουσιαστικά και ταχύτερα τα αποτελέσματα της προσωπικής εξέλιξης. Παρακολουθήστε να προάγονται οι φυσικές ικανότητες των παιδιών σας σε προσωπικές δεξιότητες, με συντονισμό, συγκέντρωση και ευελιξία σκέψης. Με την απόκτηση γνώσεων οφείλει να ακονίζεται παράλληλα η κριτική σκέψη, η αντίληψη, να αναπτύσσεται η νόηση, ώστε η κατανάλωση πληροφοριών να είναι ποιοτική και απο εκεί να γίνεται η ανακάλυψη διαφορετικών επιλογών στον τρόπο που “επιτρέπω και επιθυμώ να ζω”. Και αναμένετε ότι όλη η οικογένεια, θα σκεφτείτε. Πολύ.

Τμήματα για ηλικίες από 4 – 17 ετών.

Συμμετέχω