ΑΚΥΡΩΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το ραντεβού σας ακυρώθηκε επιτυχώς! Ευχαριστούμε!