ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρησιμοποιούμε μία σειρά πρακτικών διαδικασιών αναγνώρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες οι οποίες είναι αποτελεσματικές και για την αναγνώριση χαρισματικών ανθρώπων είτε από πολιτισμικά διαφορές είτε από μειονεκτούσες ομάδες. Επισημαίνεται η χρήση ενός συνδυασμού προσεγγίσεων αντί για ένα μόνο μέτρο, όπως ο έλεγχος IQ ή οι βαθμοί των παιδιών σε σχολικές επιδόσεις τους.

WORLD GAME

“Αποτελείται μόνο απο σχηματικές παραστάσεις, δεν απατείται γραφή και ανάγνωση, η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί το 4ο έτος της ηλικίας!”

Το World Game είναι ένα πρωτοποριακό ψυχομετρικό εργαλείο. Σε 20 λεπτά, προσδιορίζει νοητικές (I.Q.), δημιουργικές & αφαιρετικές δεξιότητες του εξεταζόμενου. Eξαιρετικά χρήσιμο για την κοινωνικοσυναισθηματική προσέγγισή του, όλα σε πλαίσιο παιχνιδιού.

Είναι το μοναδικό ψυχομετρικό εργαλείο που δεν απαιτεί κανένα είδος επικοινωνίας, γραπτής ή λεκτικής, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο και για ανθρώπους που δεν έχουν αναπτύξει ομιλία ή που βιώνουν έντονο άγχος επίδοσης.

Η διαδικασία χορήγησης του World Game είναι ατομική (πραγματοποιείται ανάμεσα στην ειδικό και τον εξεταζόμενο, κανείς άλλος δεν είναι παρών στο γραφείο) και μη-λεκτική (δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ειδικό και στον εξεταζόμενο, ενώ η έμφαση δίνεται σε αυτό που δημιουργεί ο εξεταζόμενος). Αφού το άτομο ολοκληρώσει τη διαδικασία, του επιτρέπεται αν θέλει να εξηγήσει στην ειδικό τι είναι αυτό που έχει δημιουργήσει. Αμέσως μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται και η ειδικός καταγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν για το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου.

Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στην ειδικό για το νοητικό επίπεδο και την κοινωνικοσυναισθηματική κατάσταση του εξεταζόμενου, επιτρέποντάς της να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ενημερώνοντας τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (ή τον ίδιο) για τις σωστές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να βοηθήσουν στη σωστή ανάπτυξη και συναισθηματική ισορροπία του παιδιού ή του εαυτού.

Η κα.Δεληγεώργη έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του World Game για όλη την Ελλάδα (για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ